Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây ước tính hiệu quả hoạt động của tài khoản Google Ads của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây ước tính hiệu quả hoạt động của tài khoản Google Ads của bạn?

 • Điểm phân bổ
 • Điểm đề xuất
 • Điểm chất lượng
 • Điểm tối ưu hóa
 • Đáp án đúng là: Điểm tối ưu hóa

  Điểm tối ưu hóa trong Google Ads là ước tính về mức độ sẵn sàng hoạt động của tài khoản của bạn. Trong phạm vi từ 0 đến 100%, điểm 100% cho biết tài khoản của bạn đã được tối ưu hóa hoàn toàn. Đi kèm với điểm số là các đề xuất cụ thể có thể nâng cao chiến dịch và cải thiện điểm số của bạn. Những đề xuất này cho thấy tác động dự kiến đối với điểm số nếu được áp dụng. Đáng chú ý là điểm tối ưu hóa rất linh hoạt, thay đổi dựa trên số liệu thống kê tài khoản, cài đặt và xu hướng chung trong hệ sinh thái quảng cáo.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095