Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây là ví dụ về nguồn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây là ví dụ về nguồn?

  • Google
  • E-mail
  • Tìm kiếm
  • Trưng bày
  • Thí dụ. com

Đáp án đúng là: Google

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095