Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây là ví dụ về chiến lược Đặt giá thầu thông minh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây là ví dụ về chiến lược Đặt giá thầu thông minh?

 • CPC thủ công
 • Số lần hiển thị nâng cao
 • CPA mục tiêu
 • CPM có thể xem
 • Câu trả lời đúng là: CPA mục tiêu

  Giải thích: CPA mục tiêu là một ví dụ về chiến lược Đặt giá thầu thông minh của Google Ads, được thiết kế để tối đa hóa số lượt chuyển đổi ở mức giá mỗi chuyển đổi (CPA) đã đặt. Nó sử dụng công nghệ máy học nâng cao để tự động tối ưu hóa giá thầu và tận dụng các tín hiệu thời gian thực trong mỗi phiên đấu giá. Với chiến lược này, Google Ads cố gắng đạt được CPA trung bình bằng mục tiêu của bạn, tính đến những thay đổi nằm ngoài tầm kiểm soát của Google để duy trì hiệu suất tối ưu.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095