Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách của Google?

 • Nguồn cấp dữ liệu của bạn bị từ chối và mặt hàng của bạn bị tạm dừng.
 • Quảng cáo của bạn bị từ chối và chiến dịch của bạn bị tạm dừng.
 • Chiến dịch của bạn bị từ chối và quảng cáo của bạn bị tạm dừng.
 • Mặt hàng của bạn bị từ chối và tài khoản của bạn bị tạm ngưng.
 • Câu trả lời đúng là: Mặt hàng của bạn bị từ chối và tài khoản của bạn bị tạm ngưng.

  Có hai hình thức thực thi đối với chính sách Quảng cáo mua sắm: tạm ngưng tài khoản và từ chối mặt hàng

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095