Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể cung cấp đề xuất hợp lệ nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể cung cấp đề xuất hợp lệ nào?

  • Tạo các phiên bản thay thế của các biến thể quảng cáo hoạt động tốt nhất
  • Áp dụng các điều chỉnh giá thầu cụ thể cho nhắm mục tiêu theo thiết bị và vị trí
  • Thêm nhóm từ khóa phủ định theo chủ đề
  • Đặt CPA mục tiêu cụ thể (giá mỗi chuyển đổi)

Câu trả lời đúng là: Đặt CPA mục tiêu cụ thể (giá mỗi chuyển đổi)

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể cung cấp đề xuất hợp lệ là Đặt CPA mục tiêu cụ thể (giá mỗi chuyển đổi)

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể đưa ra đề xuất hợp lệ để đặt CPA mục tiêu cụ thể (giá mỗi chuyển đổi). Khi bạn sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất để tạo kế hoạch với ngày mục tiêu, chiến dịch, ngân sách, khối lượng chuyển đổi mục tiêu và giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu cho các giai đoạn sắp tới, công cụ sẽ cung cấp một trong các đề xuất bên dưới.
1. Chiến dịch CPA mục tiêu hoặc Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) của
Tìm kiếm 2. Chiến dịch Giá mỗi nhấp chuột (CPC) hoặc CPC nâng cao trong
Tìm kiếm 3. Chiến dịch Tối đa hóa số nhấp chuột hoặc Tối đa hóa lượt chuyển đổi trên chiến dịch Tìm kiếm

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể đưa ra nội dung đề xuất nào hợp lệ

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể cung cấp đề suất hợp lệ nào

Đề xuất hợp lệ mà Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể cung cấp là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095