Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để xem dữ liệu trong báo cáo theo danh mục người dùng, chẳng hạn như mức trạng thái Hạng đồng, Hạng vàng và Hạng bạch kim, cần có tính năng nào của Google Analytics để thu thập dữ liệu này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để xem dữ liệu trong báo cáo theo danh mục người dùng, chẳng hạn như mức trạng thái Hạng đồng, Hạng vàng và Hạng bạch kim, cần có tính năng nào của Google Analytics để thu thập dữ liệu này?

  • Theo dõi sự kiện
  • Chỉ số tùy chỉnh
  • Thứ nguyên tùy chỉnh
  • Bộ lọc tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là:

  • Thứ nguyên tùy chỉnh
  • Write a comment


    Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

    Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095