Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để tối đa hóa hiệu suất, bạn nên thiết lập Chiến dịch mua sắm thông minh như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để tối đa hóa hiệu suất, bạn nên thiết lập Chiến dịch mua sắm thông minh như thế nào?

 • Chạy ít nhất 100 chiến dịch Mua sắm thông minh cho mỗi tài khoản và tối ưu hóa dựa trên hiệu suất.
 • Tạo tối đa 150 chiến dịch Mua sắm thông minh để kiểm tra hiệu suất và khả năng tối ưu hóa.
 • Không đặt giới hạn đối với chiến dịch Mua sắm thông minh vì công nghệ máy học sẽ tối ưu hóa chiến dịch Mua sắm thông minh này so với chiến dịch khác.
 • Hợp nhất các chiến dịch Mua sắm thông minh của bạn và chỉ tạo các chiến dịch riêng biệt khi cần thiết.
 • Câu trả lời đúng là: Hợp nhất các chiến dịch Mua sắm thông minh của bạn và chỉ tạo các chiến dịch riêng biệt khi cần thiết.

  Bạn có thể tạo tối đa 100 chiến dịch Mua sắm thông minh đã bật hoặc bị tạm dừng trong tài khoản Google Ads của mình. Để tối đa hóa hiệu suất, bạn nên hợp nhất các chiến dịch Mua sắm thông minh của mình và chỉ tạo các chiến dịch riêng biệt khi cần thiết.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095