Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để thiết lập tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho web, nhà quảng cáo nên làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để thiết lập tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho web, nhà quảng cáo nên làm gì?

 • Nhà quảng cáo nên xem qua API Google Ads cho lượt chuyển đổi nâng cao.
 • Nhà quảng cáo nên xem qua Hỗ trợ thẻ Google.
 • Nhà quảng cáo nên xem qua Trình quản lý Google Analytics.
 • Nhà quảng cáo nên sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, thẻ Google hoặc API Google Ads để thiết lập tính năng lượt chuyển đổi nâng cao.
 • Câu trả lời đúng là: Nhà quảng cáo nên sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, thẻ Google hoặc API Google Ads để thiết lập tính năng lượt chuyển đổi nâng cao.

  Giải thích: Để thiết lập tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho web, nhà quảng cáo nên sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, Thẻ Google hoặc API Google Ads. Những công cụ này cung cấp chức năng cần thiết để triển khai tính năng lượt chuyển đổi nâng cao và theo dõi dữ liệu có giá trị nhằm tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo và thúc đẩy lượt chuyển đổi một cách hiệu quả.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095