Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để mô tả Trình quản lý thẻ của Google, bạn sẽ chọn hai khả năng nào? Chọn hai.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để mô tả Trình quản lý thẻ của Google, bạn sẽ chọn hai khả năng nào? Chọn hai.

 • Bạn có thể nói rằng nó chỉ có thể được sử dụng để triển khai và sửa đổi thẻ của bên thứ ba.
 • Bạn có thể nói đó là một khung JavaScript được sử dụng để thêm thẻ Google trực tiếp vào các trang web.
 • Bạn sẽ nói rằng nó có khả năng cộng tác và tạo phiên bản.
 • Bạn sẽ nói rằng nó cho phép bạn cập nhật thẻ trên trang web hoặc thiết bị di động của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng ứng dụng từ giao diện web.
 • Câu trả lời đúng là: Bạn có thể nói rằng nó có khả năng cộng tác và tạo phiên bản VÀ Bạn có thể nói rằng nó cho phép bạn cập nhật nhanh chóng và dễ dàng các thẻ trên trang web hoặc ứng dụng di động của bạn từ giao diện web.

  Giải thích: Trình quản lý thẻ của Google (GTM) là một công cụ mạnh mẽ cung cấp các khả năng độc đáo. Thứ nhất, nó sở hữu khả năng cộng tác và tạo phiên bản. Điều này có nghĩa là nhiều người dùng có thể đóng góp vào quy trình quản lý thẻ và mọi thay đổi đều có thể được theo dõi, cho phép khôi phục dễ dàng nếu cần. Thứ hai, GTM cho phép bạn cập nhật nhanh chóng và hiệu quả các thẻ trên trang web hoặc ứng dụng di động của mình thông qua giao diện web thân thiện với người dùng. Quy trình liền mạch này không chỉ nâng cao khả năng quản lý thẻ mà còn tối ưu hóa hiệu quả của trang web hoặc ứng dụng của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095