Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để mô tả tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng, bạn sẽ nói gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để mô tả tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng, bạn sẽ nói gì?

 • Bạn có thể nói rằng nó sử dụng dữ liệu của bên thứ ba.
 • Bạn có thể nói rằng nó yêu cầu sửa đổi hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM).
 • Bạn sẽ nói nó sử dụng dữ liệu đã băm của bên thứ nhất.
 • Bạn có thể nói rằng nó yêu cầu bộ nhớ Mã nhận dạng lượt nhấp chuột của Google (GCLID).
 • Câu trả lời đúng là: Bạn có thể nói rằng nó sử dụng dữ liệu đã băm của bên thứ nhất.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095