Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để kích hoạt quy trình phê duyệt quảng cáo cho một quảng cáo mới, bạn phải thực hiện bước nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để kích hoạt quy trình phê duyệt quảng cáo cho một quảng cáo mới, bạn phải thực hiện bước nào?

  • Đặt quảng cáo thành hoạt động
  • Tải quảng cáo lên Display & Video 360
  • Gửi lại quảng cáo để được phê duyệt
  • Gán quảng cáo cho một mục hàng đang hoạt động

Câu trả lời đúng là: Gán quảng cáo cho một mục hàng đang hoạt động

Giải thích : Quảng cáo không thể phân phối cho đến khi chúng được chỉ định cho một mục hàng đang hoạt động và đã trải qua quá trình xem xét ban đầu. Quảng cáo được thêm vào Display & Video 360 sẽ trải qua quy trình phê duyệt để đảm bảo chúng an toàn và phù hợp với người dùng. Bất cứ khi nào bạn thêm quảng cáo newx hoặc thực hiện thay đổi đối với quảng cáo hiện có, quảng cáo của bạn sẽ tự động được gửi để xem xét lại.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/6063030

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095