Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đặt giá thầu dựa trên giá trị làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đặt giá thầu dựa trên giá trị làm gì?

 • Đó là một chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng công nghệ máy học để mang lại tỷ lệ nhấp cao nhất có thể.
 • Đó là một chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng công nghệ máy học để mang lại tỷ lệ hiển thị mục tiêu cao nhất có thể.
 • Đó là một chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng công nghệ máy học để mang lại số lần hiển thị cao nhất có thể.
 • Đó là một chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng công nghệ máy học để mang lại giá trị chuyển đổi cao nhất có thể bằng cách đặt giá thầu cho các chuyển đổi thúc đẩy các mục tiêu kinh doanh.
 • Câu trả lời đúng là: Đó là chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng công nghệ máy học để mang lại giá trị chuyển đổi cao nhất có thể bằng cách đặt giá thầu cho các lượt chuyển đổi nhằm thúc đẩy mục tiêu kinh doanh

  Giải thích: Đặt giá thầu dựa trên giá trị không chỉ là số nhấp chuột; đó là về giá trị. Chiến lược Đặt giá thầu thông minh này sử dụng công nghệ máy học để tối đa hóa giá trị chuyển đổi dựa trên mục tiêu kinh doanh của bạn. Bằng cách cung cấp dữ liệu chất lượng vào thuật toán AI của Google, bạn được trang bị tốt hơn để dự đoán và đạt được các chuyển đổi có giá trị cao. Chiến lược này sử dụng một loạt tín hiệu để xác định số tiền giá thầu, cho dù bạn đang sử dụng số liệu tĩnh hay số liệu động như điểm xu hướng hay giá trị lâu dài.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095