Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đặt giá thầu dựa trên giá trị hoạt động như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đặt giá thầu dựa trên giá trị hoạt động như thế nào?

 • Đặt giá thầu dựa trên giá trị là chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng công nghệ máy học để tăng tỷ lệ nhấp chuột cao nhất có thể, bằng cách đặt giá thầu cho các lượt chuyển đổi nhằm thúc đẩy mục tiêu kinh doanh.
 • Đặt giá thầu dựa trên giá trị là một chiến lược Đặt giá thầu thông minh chiến lược sử dụng công nghệ máy học để tăng tỷ lệ hiển thị mục tiêu cao nhất có thể, bằng cách đặt giá thầu cho các lượt chuyển đổi nhằm thúc đẩy mục tiêu kinh doanh.
 • Đặt giá thầu dựa trên giá trị là chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng công nghệ máy học để thúc đẩy số lần hiển thị cao nhất có thể, bằng cách đặt giá thầu cho các lượt chuyển đổi giúp thúc đẩy mục tiêu kinh doanh.
 • Đặt giá thầu dựa trên giá trị là chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng công nghệ máy học để mang lại giá trị chuyển đổi cao nhất có thể, bằng cách đặt giá thầu cho các lượt chuyển đổi giúp thúc đẩy các mục tiêu kinh doanh.< /mạnh>
 • Câu trả lời đúng là: Đặt giá thầu dựa trên giá trị là chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng công nghệ máy học để mang lại giá trị chuyển đổi cao nhất có thể bằng cách đặt giá thầu cho các lượt chuyển đổi nhằm thúc đẩy mục tiêu kinh doanh

  Giải thích: Đặt giá thầu dựa trên giá trị không chỉ là nhận được nhiều nhấp chuột hoặc chuyển đổi hơn; đó là về việc tối đa hóa chất lượng và giá trị của những chuyển đổi đó. Bằng cách cung cấp dữ liệu mạnh mẽ cho AI của Google, bạn cho phép hệ thống đặt giá thầu thông minh hơn. Nó sử dụng công nghệ học máy để sàng lọc hàng tỷ tổ hợp tín hiệu nhằm dự đoán và hướng tới những chuyển đổi có giá trị cao. Chiến lược này cho phép đưa cả giá trị tĩnh và giá trị động, chẳng hạn như lợi nhuận hoặc giá trị lâu dài dự đoán vào quy trình đặt giá thầu, điều chỉnh chiến dịch cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095