Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đặc điểm nào của người dùng KHÔNG được sử dụng để thay đổi giá thầu từ khóa trong Google Ads?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đặc điểm nào của người dùng KHÔNG được sử dụng để thay đổi giá thầu từ khóa trong Google Ads?

  • thời gian trong ngày
  • vị trí
  • thiết bị
  • tùy chọn quảng cáo

Câu trả lời đúng là: tùy chọn quảng cáo

Giải thích : Tùy chọn quảng cáo không được điều chỉnh giá thầu. Điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình thường xuyên hơn hoặc ít hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách mọi người tìm kiếm. Ví dụ: đôi khi một nhấp chuột có giá trị hơn đối với bạn nếu nó đến từ điện thoại thông minh, vào một thời điểm nhất định trong ngày hoặc từ một vị trí cụ thể.

Nói cách khác, tùy chọn quảng cáo được gọi là Cá nhân hóa quảng cáo. Tiêu chí Tùy chọn quảng cáo này không bao giờ có thể được sử dụng để thay đổi giá thầu từ khóa. Tùy chọn quảng cáo do người dùng quản lý. Trong tùy chọn quảng cáo hoặc cài đặt cá nhân hóa, người dùng có thể cá nhân hóa trải nghiệm quảng cáo Google của họ bằng cách quản lý thông tin mà Google sử dụng để hiển thị quảng cáo cho bạn và làm cho quảng cáo bạn thấy hữu ích hơn cho bạn.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/adwords/answer/2732132

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095