Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất tự động thực hiện điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất tự động thực hiện điều gì?

  • Đặt ngân sách quảng cáo của bạn để tăng trưởng tối đa
  • Đề xuất cấu trúc quảng cáo hoàn hảo theo ngân sách của bạn
  • Sử dụng công nghệ máy học để nhắm mục tiêu đối tượng nhân khẩu học mới
  • Dự đoán hiệu suất trong tương lai của chiến dịch hiện tại

Câu trả lời đúng là: Dự đoán hiệu suất trong tương lai của chiến dịch hiện tại

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất tự động thực hiện Dự báo về các chiến dịch hiện tại của bạn và cách nó sẽ hoạt động trong tương lai

Thông tin chính thức từ Google: Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể tự động tạo các kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo Google Ads của bạn và dựa trên nhiều tín hiệu, công cụ này có thể biết được những thay đổi từ chủ quan lẫn khách quan có thể ảnh hưởng như thế nào đến các chỉ số và hiệu suất ổng thể của chiến dịch Google Ads của bạn

Xem thêm tại đây: https://support.google.com/google-ads/answer/9230124

Đáp án câu hỏi Công cụ lập kế hoạch hiệu suất tự động thực hiện điều gì?

Bộ câu hỏi chứng chỉ Google Ads gợi ý câu trả lời cho câu hỏi là Công cụ lập kế hoạch hiệu suất tự động thực hiện điều gì

  • Dự đoán các chiến dịch hiện tại của bạn sẽ hoạt động như thế nào trong tương lai

Khi làm chứng chỉ Google Ads, bạn sẽ gặp câu hỏi Công cụ lập kế hoạch hiệu suất tự động thực hiện điều gì?. Đây là một câu hỏi không khó, và để tìm được đáp án đúng, bạn hãy tìm trong website vutung.com -> sau đó gõ câu hỏi vào là bạn sẽ có đáp án chính xác nhất

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể tự động thực hiện chức năng nào sau đây

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể tự động thực hiện chức năng nào sau đây?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095