Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến lược đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC) hoạt động như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến lược đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC) hoạt động như thế nào?

 • ECPC xem xét lợi tức đầu tư (ROI) mục tiêu được liệt kê, sau đó giảm giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa.
 • ECPC xem xét các phiên đấu giá quảng cáo, sau đó giảm giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa.
 • ECPC xem xét lợi tức đầu tư (ROI) mục tiêu được liệt kê, sau đó tăng giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa.
 • ECPC xem xét các phiên đấu giá quảng cáo , sau đó tăng giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa.
 • Câu trả lời đúng là: ECPC xem xét các phiên đấu giá quảng cáo, sau đó tăng giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa.

  Giải thích: Chiến lược đặt giá thầu Chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC) hoạt động bằng cách chủ động điều chỉnh giá thầu thủ công của bạn dựa trên khả năng nhấp chuột dẫn đến bán hàng hoặc chuyển đổi. eCPC xem xét các phiên đấu giá quảng cáo và tăng giá thầu CPC tối đa của bạn để cạnh tranh hiệu quả hơn cho các nhấp chuột dễ chuyển đổi. Đây là một hình thức Đặt giá thầu thông minh nhưng không sử dụng đầy đủ tất cả các tín hiệu tại thời điểm đấu giá như CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095