Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất cho ngành bán lẻ dựa vào mục tiêu tiếp thị nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất cho ngành bán lẻ dựa vào mục tiêu tiếp thị nào sau đây?

 • Ứng dụng di động
 • Nhận thức
 • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
 • Bán hàng trực tuyến
 • Đáp án đúng là: Bán hàng trực tuyến

  Giải thích: Tối đa hóa hiệu suất cho ngành bán lẻ là một chiến dịch hướng đến mục tiêu khai thác khả năng máy học và AI của Google để đáp ứng các mục tiêu tiếp thị của bạn. Một mục tiêu chính mà nó phục vụ là Bán hàng trực tuyến, giúp phân phát quảng cáo hiệu quả nhất đến đúng đối tượng vào đúng thời điểm. Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất tận dụng khoảng không quảng cáo của Google để cung cấp thông tin chi tiết và xu hướng, thậm chí hỗ trợ việc khám phá những đối tượng không mong đợi để tăng cường dữ liệu của bên thứ nhất, tối ưu hóa các chiến dịch nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095