Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch mua sắm thông minh sử dụng công nghệ máy học để hiển thị các quảng cáo phù hợp nhất đến khách hàng tiềm năng trên khắp mạng lưới của Google bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch mua sắm thông minh sử dụng công nghệ máy học để hiển thị các quảng cáo phù hợp nhất đến khách hàng tiềm năng trên khắp mạng lưới của Google bằng cách nào?

  • Bằng cách thử nghiệm các kết hợp khác nhau giữa văn bản và hình ảnh
  • Bằng cách đưa ra đề xuất cho các kiểu hình ảnh
  • Bằng cách hiểu tất cả khách truy cập trang web thông qua dữ liệu nhân khẩu học
  • Bằng cách thử nghiệm các kiểu phông chữ khác nhau cho các loại sản phẩm cụ thể

Câu trả lời đúng là: Bằng cách thử nghiệm các kiểu phông chữ khác nhau cho các loại sản phẩm cụ thể

Với chiến dịch Mua sắm thông minh, nguồn cấp dữ liệu và nội dung sản phẩm được kết hợp với công nghệ máy học của Google để hiển thị nhiều loại quảng cáo trên các mạng. Hệ thống Quảng cáo của Google sẽ lấy từ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm để kiểm tra các kết hợp hình ảnh và văn bản khác nhau. Chiến dịch Mua sắm thông minh sẽ hiển thị những quảng cáo phù hợp nhất cho các đối tượng trên các mạng của Google.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095