Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào sau đây về Quảng cáo mua sắm là đúng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào sau đây về Quảng cáo mua sắm là đúng?

 • Quảng cáo mua sắm sử dụng định dạng quay vòng cho phép video, hình ảnh và văn bản thay đổi dựa trên truy vấn tìm kiếm.
 • Quảng cáo mua sắm là định dạng chỉ dựa trên văn bản, dễ thiết lập bằng cách sử dụng từ khóa và vị trí là yêu cầu tối thiểu để khởi chạy.
 • Quảng cáo mua sắm có khả năng tùy chỉnh cao để phù hợp với giao diện của trang web đối tác sử dụng hình ảnh và văn bản để nâng cao nhận thức về thương hiệu.
 • Quảng cáo mua sắm sử dụng các thuộc tính sản phẩm để hiển thị quảng cáo trên các tìm kiếm có liên quan nhằm tăng chuyển đổi.
 • Câu trả lời đúng là: Quảng cáo mua sắm sử dụng thuộc tính sản phẩm để hiển thị quảng cáo trên các tìm kiếm có liên quan nhằm tăng chuyển đổi.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095