Rule #1: Life is supposed to be fun!

Carey đã sử dụng Google Ads một thời gian, nhưng gần đây anh ấy nhận thấy mình không có thời gian để quản lý nhiều chiến dịch một cách hiệu quả. Làm cách nào để Chiến dịch mua sắm thông minh có thể giảm bớt khối lượng công việc quản lý Google Ads của Carey?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Carey đã sử dụng Google Ads một thời gian, nhưng gần đây anh ấy nhận thấy mình không có thời gian để quản lý nhiều chiến dịch một cách hiệu quả. Làm cách nào để Chiến dịch mua sắm thông minh có thể giảm bớt khối lượng công việc quản lý Google Ads của Carey?

  • Bằng cách chỉ cho phép Carey chỉnh sửa quảng cáo của mình mỗi tháng một lần
  • Bằng cách hạn chế Carey trong các mẫu cơ bản với các tùy chọn hạn chế
  • Bằng cách thông báo cho Carey sau mỗi lần bán hàng
  • Bằng cách tự động hóa vị trí đặt quảng cáo và đặt giá thầu của Carey

Câu trả lời đúng là: Bằng cách tự động hóa vị trí đặt quảng cáo và đặt giá thầu của Carey

Nếu Carey không có thời gian để quản lý nhiều chiến dịch một cách hiệu quả, anh ấy có thể nhập dữ liệu khoảng không quảng cáo sản phẩm của mình vào trung tâm thương mại của Google và tự động hóa vị trí đặt quảng cáo và đặt giá thầu của cô ấy bằng một chiến dịch mua sắm thông minh

Với Chiến dịch mua sắm thông minh, Carey có thể nhập dữ liệu kho sản phẩm của mình vào Google Merchant Center và tự động hóa vị trí đặt quảng cáo và đặt giá thầu của mình. Chiến dịch Mua sắm thông minh kết hợp chiến dịch Mua sắm tiêu chuẩn và chiến dịch Tiếp thị lại hiển thị để tự động đặt giá thầu và đặt quảng cáo nhằm quảng bá sản phẩm và doanh nghiệp trên các mạng cho các nhà bán lẻ như Carey.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095