Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cài đặt nào sẽ được áp dụng cho thẻ Floodlight chuyển dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cài đặt nào sẽ được áp dụng cho thẻ Floodlight chuyển dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến?

  • Chỉ thẻ hình ảnh
  • Thẻ động
  • Nguồn chính là bán lẻ
  • Nguồn chính đang ngoại tuyến

Câu trả lời đúng là: Nguồn chính đang ngoại tuyến

Giải thích : Nếu bạn sử dụng Search Ads 360 để tải các lượt chuyển đổi ngoại tuyến lên — nhằm nâng cao báo cáo của bạn, để sử dụng trong các quy tắc tự động hoặc để tối ưu hóa trong chiến lược giá thầu hoặc mục tiêu chuyển đổi — hãy cho biết bạn sử dụng hoạt động Floodlight nào để chủ yếu theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/4512222

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095