Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các nhóm sản phẩm đủ điều kiện cho Trình mô phỏng đấu giá:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các nhóm sản phẩm đủ điều kiện cho Trình mô phỏng đấu giá:

  • Khi Quảng cáo mua sắm đã được bao gồm trong đủ các phiên đấu giá hoặc tích lũy đủ số lần hiển thị
  • Bất cứ lúc nào sau khi nhóm sản phẩm được tạo trong Chiến dịch mua sắm
  • Khi đã đạt đến giới hạn ngân sách cho một nhóm sản phẩm
  • Khi giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC trung bình) gần với giá thầu giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa)

Đáp án đúng là: Khi Quảng cáo mua sắm đã được đưa vào đủ các phiên đấu giá hoặc tích lũy đủ số lần hiển thị

Giải thích: Trình mô phỏng đấu giá thu thập và phân tích dữ liệu từ các phiên đấu giá quảng cáo trên Google từ bảy ngày trước, đồng thời xem xét thông tin như chất lượng quảng cáo của bạn, giá thầu của đối thủ cạnh tranh và dữ liệu sản phẩm.

Nhưng hãy ghi nhớ rằng:

  • Trình mô phỏng đấu giá khả dụng khi Quảng cáo mua sắm cho một nhóm sản phẩm đã được bao gồm trong đủ các phiên đấu giá hoặc tích lũy đủ số lần hiển thị để tạo ra ước tính đủ về hiệu suất tiềm năng với số tiền giá thầu khác. Nếu không thấy Trình mô phỏng đấu giá, bạn có thể cần để quảng cáo của mình chạy lâu hơn một chút hoặc cố gắng tham gia vào nhiều phiên đấu giá hơn bằng cách tăng giá thầu hoặc cung cấp dữ liệu sản phẩm chất lượng cao hơn.
  • Trình mô phỏng đấu giá không khả dụng cho các nhóm sản phẩm “bị loại trừ” không có giá thầu.
  • Dữ liệu được hiển thị trong Trình mô phỏng đấu giá cho giá thầu “hiện tại” của bạn là dự đoán dựa trên lưu lượng truy cập của bạn trong 7 ngày trước đó. Nếu gần đây bạn đã thay đổi giá thầu của mình, bạn có thể nhận thấy sự khác biệt giữa dữ liệu “hiện tại” được phản ánh trong Trình mô phỏng đấu giá và dữ liệu thực tế có sẵn trong tài khoản của bạn.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/6239130?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095