Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các nhà tiếp thị nên đánh giá chiến dịch của họ như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các nhà tiếp thị nên đánh giá chiến dịch của họ như thế nào?

 • Sử dụng phân tích giá trị lâu dài để kiểm tra tác động đến các chỉ số nâng cao thương hiệu.
 • Tập trung vào điều tồi tệ nhất- thực hiện quảng cáo và giảm tần suất xuất hiện của quảng cáo đó, sau đó đánh giá lại.
 • Kiểm tra xem tất cả ngân sách đã được sử dụng cho chiến dịch hay chưa.
 • Kiểm tra xem kết quả của một mục tiêu cụ thể có vượt quá hoặc không đạt được mục tiêu đề ra hay không.
 • Câu trả lời đúng là: Kiểm tra xem kết quả của một mục tiêu cụ thể có vượt quá hoặc không đạt được mục tiêu đề ra hay không.

  Các nhà tiếp thị nên đánh giá nghiêm túc các chiến dịch của mình bằng cách đo lường xem kết quả có phù hợp với mục tiêu ban đầu hay không. Ví dụ: nếu một chiến dịch được thiết lập để nâng cao nhận thức về thương hiệu thêm 10 điểm và cuối cùng đạt được mức tăng 12 điểm thì chiến dịch đó có thể được coi là thành công. Tuy nhiên, nếu một chiến dịch không đạt được mục tiêu dự định – ví dụ: nó được kỳ vọng sẽ cải thiện mức độ ưa thích thương hiệu thêm 5 điểm nhưng chỉ tăng 4 điểm – thì chiến dịch đó có thể được coi là chưa đạt được mục tiêu. Quá trình đo lường hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị được lặp đi lặp lại, cho phép sàng lọc dần dần theo từng chiến dịch. Các công cụ như phân bổ cung cấp thông tin chi tiết liên tục, cho phép các nhà tiếp thị xác định các yếu tố thúc đẩy thành công và các điểm yếu, từ đó đưa ra chiến lược tốt hơn cho các chiến dịch trong tương lai.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095