Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bằng việc liên kết Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi và Tài khoản Google Ads, bạn có thể tạo phần mở rộng về địa điểm. Phần mở rộng về địa điểm có thể hiển thị loại thông tin nào cho khách hàng tiềm năng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bằng việc liên kết Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi và Tài khoản Google Ads, bạn có thể tạo phần mở rộng về địa điểm. Phần mở rộng về địa điểm có thể hiển thị loại thông tin nào cho khách hàng tiềm năng?

  • Các khuyến mại hiện tại của vị trí của bạn
  • Đánh giá dịch vụ của bạn hoặc lời chứng thực của nhà cung cấp
  • Hình ảnh / hình ảnh về vị trí của bạn
  • Khoảng cách khách hàng đến vị trí của bạn

Câu trả lời đúng là: Khoảng cách khách hàng đến vị trí của bạn

Giải thích: Tiện ích mở rộng vị trí giúp mọi người tìm thấy vị trí của bạn bằng cách hiển thị quảng cáo cùng với địa chỉ, bản đồ đến vị trí của bạn hoặc khoảng cách đến doanh nghiệp của bạn. Chúng hiển thị thêm một dòng ngay trong quảng cáo của bạn, cho phép khách hàng nhận chỉ đường ngay lập tức đến doanh nghiệp và / hoặc gọi điện trực tiếp từ quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095