Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sẽ sử dụng cách nào sau đây để hiển thị hai phạm vi ngày trên cùng một biểu đồ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sẽ sử dụng cách nào sau đây để hiển thị hai phạm vi ngày trên cùng một biểu đồ?

  • So sánh dữ liệu
  • Thứ nguyên
  • Vẽ các hàng
  • Bảng tổng hợp
  • Biểu đồ chuyển động

Đáp án đúng là: So sánh dữ liệu

Giải thích: Công cụ chọn phạm vi ngày ở trên cùng bên phải của các trang báo cáo của bạn cho phép bạn chọn phạm vi ngày và tùy ý so sánh phạm vi đó với phạm vi khác, vì vậy bạn có thể xem dữ liệu cho các khoảng thời gian khác nhau trong báo cáo của mình

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1010052?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095