Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn phải định cấu hình cấu hình nào trước khi khởi chạy chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn phải định cấu hình cấu hình nào trước khi khởi chạy chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất?

 • Tài sản
 • Bật tính năng chuyển đổi nâng cao
 • Từ khóa
 • Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center
 • Đáp án đúng là: Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center

  Giải thích: Trước khi triển khai chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, điều quan trọng là phải định cấu hình nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Google Merchant Center. Nguồn cấp dữ liệu phải chứa các thuộc tính bắt buộc như hình ảnh, giá cả và tên sản phẩm. Sau khi nguồn cấp dữ liệu được thiết lập và phê duyệt, đồng thời liên kết tài khoản Merchant Center với Google Ads, bạn có thể bắt đầu chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất. Bạn cũng nên bật tính năng nâng cao chuyển đổi để có kết quả tốt hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095