Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên sử dụng kỹ thuật nào khi tạo quảng cáo video nhằm mục tiêu nâng cao mức độ nhận biết?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên sử dụng kỹ thuật nào khi tạo quảng cáo video nhằm mục tiêu nâng cao mức độ nhận biết?

 • Hãy để sản phẩm tỏa sáng, khác biệt nhưng vẫn đơn giản.
 • Hãy để sản phẩm tỏa sáng và đặt thương hiệu lên hàng đầu và trung tâm.
 • Khiến mọi người tập trung vào câu chuyện và tiếp tục xây dựng thương hiệu tinh tế.
 • Làm cho mọi người tập trung vào câu chuyện và trở nên khác biệt nhưng đơn giản.
 • Câu trả lời đúng là: Khiến mọi người tập trung vào câu chuyện và trở nên khác biệt nhưng đơn giản.

  Giúp mọi người suy nghĩ hoặc cảm nhận điều gì đó. Làm cho mọi người tập trung vào câu chuyện. Hãy khác biệt nhưng đơn giản. Tránh làm quá nhiều trong quảng cáo của bạn. Giữ thông điệp và ngôn ngữ tập trung và đơn giản.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095