Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên làm gì để thiết lập giá trị của một hành động chuyển đổi trực tuyến?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên làm gì để thiết lập giá trị của một hành động chuyển đổi trực tuyến?

 • Bạn phải luôn đặt giá trị là $1, bất kể giá trị của khách hàng tiềm năng.
 • Bạn phải luôn đặt giá trị là $0, bất kể giá trị của khách hàng tiềm năng.
 • Bạn nên chỉ định giá trị là $200, nếu giá trị trung bình của khách hàng tiềm năng là $20.
 • Bạn nên chỉ định giá trị là $20, nếu giá trị trung bình của khách hàng tiềm năng là $20.
 • Câu trả lời đúng là: Bạn nên chỉ định giá trị là 20 USD nếu giá trị trung bình của khách hàng tiềm năng là 20 USD.

  Việc thiết lập giá trị của một hành động chuyển đổi trực tuyến yêu cầu phải điều chỉnh giá trị đó cho phù hợp với ý nghĩa tài chính mà nó mang lại cho doanh nghiệp của bạn. Nếu giá trị khách hàng tiềm năng trung bình là $20 thì đây sẽ là giá trị bạn chỉ định cho mỗi hành động chuyển đổi. Điều này hỗ trợ đánh giá chính xác hiệu quả tiếp thị và tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095