Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn tạo đối tượng mới cho trang web Thương mại điện tử của mình bằng cách phân khúc người dùng theo các thông số phù hợp với doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như những người đã mua hàng. Cách tiếp cận nào trong số những cách tiếp cận này sẽ cung cấp cho bạn đối tượng dự đoán?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn tạo đối tượng mới cho trang web Thương mại điện tử của mình bằng cách phân khúc người dùng theo các thông số phù hợp với doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như những người đã mua hàng. Cách tiếp cận nào trong số những cách tiếp cận này sẽ cung cấp cho bạn đối tượng dự đoán?

 • Bạn tạo đối tượng gồm những người dùng đã thêm các mặt hàng vào danh sách yêu thích mua hàng của họ
 • Bạn tạo đối tượng gồm những người dùng đã mua hàng trong 30 ngày qua
 • Bạn tạo đối tượng gồm những người dùng đã bắt đầu thanh toán nhưng không hoàn tất giao dịch mua
 • Bạn tạo đối tượng gồm những người dùng có khả năng mua hàng trong bảy ngày tới
 • Câu trả lời đúng là: Bạn tạo ra đối tượng của người dùng có khả năng mua trong bảy ngày tới


  Khán giả cho phép bạn phân đoạn người dùng của mình theo những cách quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể phân đoạn theo kích thước, số liệu và sự kiện để bao gồm thực tế bất kỳ tập hợp con của người dùng.
  Đối tượng dự đoán là một đối tượng có ít nhất một điều kiện dựa trên một số liệu dự đoán. Ví dụ: bạn có thể xây dựng một đối tượng cho người mua 7 ngày có khả năng bao gồm những người dùng có khả năng mua hàng trong 7 ngày tới.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9805833

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095