Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn sử dụng phương pháp nào để biến những hiểu biết sâu sắc về tiếp thị thành hành động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn sử dụng phương pháp nào để biến những hiểu biết sâu sắc về tiếp thị thành hành động?

 • Tăng đầu tư vào kênh hoạt động kém.
 • Chuyển ngân sách từ kênh hoạt động tốt sang kênh hoạt động kém.
 • Tăng tần suất các quảng cáo hoạt động kém hiệu quả.
 • Tập trung vào đúng đối tượng cho thông điệp được chia sẻ trong giai đoạn đó của hành trình mua hàng.
 • Câu trả lời đúng là: Tập trung vào đúng đối tượng cho thông điệp được chia sẻ trong giai đoạn đó của hành trình mua hàng.

  Giải thích: Để biến những hiểu biết sâu sắc về tiếp thị thành hành động một cách hiệu quả, phương pháp cơ bản bao gồm việc tập trung vào đúng đối tượng cho thông điệp cụ thể ở từng giai đoạn của hành trình mua hàng. Điều này đòi hỏi phải kiểm tra tính hiệu quả của quảng cáo, sử dụng thử nghiệm A/B cho quảng cáo, đảm bảo bạn tiếp cận đúng đối tượng và phân bổ ngân sách thông minh. Điều quan trọng là phải diễn giải chính xác thông tin chi tiết để tránh mọi hành động có thể tác động tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095