Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn sử dụng mô hình theo trình tự quảng cáo video. Khi tạo chiến dịch YouTube, một tín hiệu dữ liệu quan trọng cần bạn cần ghi nhớ là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn sử dụng mô hình theo trình tự quảng cáo video. Khi tạo chiến dịch YouTube, một tín hiệu dữ liệu quan trọng cần bạn cần ghi nhớ là gì?

 • Người dùng duy nhất
 • Lịch sử quá khứ
 • Tỷ lệ thoát
 • Ý định của người dùng

Câu trả lời đúng là: Ý định của người dùng

1 Comment
 • Tugumi

  Mình gửi câu hỏi
  YouTube có thể giúp nhà quảng cáo đạt được ba mục tiêu kinh doanh quan trọng: mức độ nhận biết, sự cân nhắc của khách hàng và hành động.

  Đâu là một kết quả có được nhờ chiến dịch quảng cáo trên YouTube nhằm đạt được mục tiêu là khiến khách hàng hành động?

  Phạm vi tiếp cận duy nhất

  Mức truy lại quảng cáo

  Hành động chuyển đổi trực tuyến

  Mục đích mua

  Cảm ơn bạn!

  9:05 am December 24, 2021 Reply
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095