Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn mô tả phân bổ như thế nào vì nó liên quan đến ngành quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn mô tả phân bổ như thế nào vì nó liên quan đến ngành quảng cáo?

 • Phân bổ xác định chi phí của từng nội dung được sử dụng trong chiến dịch tiếp thị.
 • Phân bổ xác định mức tín dụng để trao thưởng cho khách hàng nhờ sự giới thiệu của họ.
 • Phân bổ xác định chi phí mà mỗi kênh yêu cầu.
 • Phân bổ xác định mức tín dụng mà mỗi bước của quy trình sẽ nhận được.
 • Câu trả lời đúng là: Phân bổ xác định mức tín dụng mà mỗi bước của quy trình sẽ nhận được.

  Giải thích: Phân bổ trong ngành quảng cáo xác định giá trị đóng góp được chỉ định cho mỗi lượt tương tác với quảng cáo trên đường dẫn chuyển đổi của khách hàng. Những tương tác này có thể được theo dõi bằng mô hình phân bổ, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất quảng cáo và tối ưu hóa hành trình chuyển đổi. Bằng cách chỉ định mức tín dụng phù hợp, các mô hình này sẽ tạo điều kiện cho khách hàng sớm tương tác, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn và cải thiện chiến lược đặt giá thầu. Về bản chất, phân bổ cung cấp cho bạn quyền kiểm soát trong việc nhận biết vai trò của mỗi quảng cáo trong việc tác động đến chuyển đổi.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095