Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn hãy đưa ra một ví dụ về một phần mở rộng chú thích hiệu quả

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn hãy đưa ra một ví dụ về một phần mở rộng chú thích hiệu quả?

  • Gửi tin nhắn cho chúng tôi để biết thêm thông tin
  • Tìm hiểu thêm về chúng tôi
  • Liên hệ với nhóm của chúng tôi
  • Trả lại miễn phí

Câu trả lời đúng là: Trả lại miễn phí

.

.

Một ví dụ về tiện ích mở rộng chú thích hiệu quả là Trả lại miễn phí.
Phần mở rộng chú thích là các đoạn văn bản ngắn, cụ thể (25 ký tự). Chúng có thể được sử dụng để làm nổi bật thông tin về các thuộc tính gia tăng giá trị của doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tiện ích chú thích là các đoạn văn bản ngắn và có thể phục vụ nhiều mục tiêu tiếp thị. Ví dụ:

1. Thúc đẩy doanh số bán hàng tại cửa hàng : Nhận miễn phí tại cửa hàng; không có dòng nào khi thanh toán
2. Chuyển đổi trực tuyến : lợi nhuận trong 365 ngày; miễn phí vận chuyển trên $ 25; Dịch vụ khách hàng 24/7
3. Nhận biết thương hiệu : Chính sách không lãng phí; chỉ vật liệu hữu cơ

Ví dụ về tiện ích chú thích hiệu quả là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095