Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn giải thích công dụng của mô hình marketing mix như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn giải thích công dụng của mô hình marketing mix như thế nào?

 • Nó đánh giá giá trị tiếp thị lâu dài của khách hàng để cung cấp cái nhìn chính xác hơn về hiệu suất.
 • Nó xác định tác động của một biến cụ thể lên các nhóm đối chứng và nhóm điều trị.
 • Nó sử dụng dữ liệu chuyển đổi để tính toán mức đóng góp của từng tương tác trên đường dẫn chuyển đổi.
 • Nó cung cấp bản phân tích cho thấy tác động của hoạt động tiếp thị đến doanh số bán hàng của thương hiệu.
 • Câu trả lời đúng là: Nó cung cấp một bản phân tích cho thấy tác động của hoạt động tiếp thị đến doanh số bán hàng của một thương hiệu.

  Giải thích: Mô hình hỗn hợp tiếp thị (MMM) đóng vai trò như một công cụ phân tích toàn diện, thể hiện tầm ảnh hưởng của các chiến lược tiếp thị đối với doanh số bán hàng của thương hiệu. Đặc biệt có lợi cho các công ty phụ thuộc nhiều vào các kênh truyền thông ngoại tuyến hoặc cửa hàng thực tế, nó đánh giá các yếu tố khác nhau thúc đẩy doanh số bán hàng, chẳng hạn như chiến thuật tiếp thị, nhận thức về thương hiệu, môi trường kinh tế và chiến lược của đối thủ cạnh tranh. Mặc dù tốn nhiều thời gian nhưng MMM là một tài sản mạnh mẽ trong việc xác định rõ ràng sự đóng góp vào doanh số bán hàng của từng kênh truyền thông.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095