Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang thiết lập luồng dữ liệu web của mình để trang web cung cấp dữ liệu cho thuộc tính Google Analytics của bạn. Trong khi thiết lập luồng dữ liệu web này, điều gì sẽ xảy ra khi bạn bật tùy chọn cài đặt đo lường nâng cao?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang thiết lập luồng dữ liệu web của mình để trang web cung cấp dữ liệu cho thuộc tính Google Analytics của bạn. Trong khi thiết lập luồng dữ liệu web này, điều gì sẽ xảy ra khi bạn bật tùy chọn cài đặt đo lường nâng cao?

 • Sự kiện có thể được liên kết với người dùng đã đăng nhập để bật báo cáo trên nhiều thiết bị
 • Sự kiện từ ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn có thể được kết hợp với dữ liệu trang web hiện tại của bạn
 • Báo cáo chuyển đổi cho luồng dữ liệu web sử dụng máy học để phân bổ tín dụng trên toàn bộ các kênh
 • Các sự kiện bổ sung được thu thập từ trang web của bạn mà bạn không cần thay đổi mã trang web
 • Câu trả lời đúng là: các sự kiện bổ sung được thu thập từ trang web của bạn mà bạn cần phải thay đổi mã trang web của mình


  Nếu bạn đang tạo một luồng dữ liệu web, bạn sẽ thấy một tùy chọn gọi là đo lường nâng cao. Giữ điều này để tự động thu thập lượt xem trang, cuộn, nhấp vào liên kết bên ngoài, tìm kiếm trang web và các sự kiện người dùng phổ biến khác. Bạn có thể vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại phép đo tăng cường bất cứ lúc nào.
  Đo lường nâng cao cho phép bạn đo lường các tương tác với nội dung của mình bằng cách cho phép các tùy chọn (sự kiện) trong giao diện Google Analytics. Không cần thay đổi mã. Khi bạn bật các tùy chọn này cho luồng dữ liệu web, thẻ Google Analytics của bạn bắt đầu gửi các sự kiện ngay lập tức.
  Trước khi bật tính năng đo lường nâng cao, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu từng tùy chọn và dữ liệu nâng cao nào sẽ được thu thập. Bạn cũng có thể tắt các tùy chọn đo cụ thể trong cài đặt.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9216061

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095