Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã nhập lượt chuyển đổi Google Analytics vào Google Ads. Hành động đó có ích lợi gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã nhập lượt chuyển đổi Google Analytics vào Google Ads. Hành động đó có ích lợi gì?

 • Cho phép gửi dữ liệu của bên thứ nhất từ các trang web
 • Liên kết các tài khoản trong Google Analytics mà không cần tự động gắn thẻ
 • Xem dữ liệu lịch sử trước khi nhập
 • Cấp quyền truy cập Google Ads vào dữ liệu giúp tối ưu hóa giá thầu
 • Câu trả lời đúng là: Cung cấp cho Google Ads quyền truy cập vào dữ liệu giúp tối ưu hóa giá thầu

  Khi nhập lượt chuyển đổi Google Analytics vào Google Ads, bạn sẽ nhận được vô số lợi ích. Trong số này, một lợi thế đáng kể là cung cấp cho Google Ads quyền truy cập vào dữ liệu có giá trị hỗ trợ tối ưu hóa giá thầu. Để bắt đầu quá trình, hãy liên kết tài khoản Google Ads của bạn với tài khoản Google Analytics và bật tính năng tự động gắn thẻ. Dữ liệu chuyển đổi có thể mất tới 24 giờ để xuất hiện trong Google Ads. Khi có sẵn, nó sẽ tích hợp liền mạch với dữ liệu chuyển đổi hiện tại của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095