Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng cách nào dưới đây để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể sử dụng cách nào dưới đây để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp?

  • Cung cấp phiếu thưởng cho một sản phẩm trong cửa hàng với mỗi lần bán hàng trực tuyến đã hoàn thành.
  • Cung cấp giao hàng miễn phí cho các mặt hàng nặng và cồng kềnh được bán trực tuyến.
  • Xóa các sản phẩm trực tuyến bán chạy nhất khỏi cửa hàng thực.
  • Tận dụng dữ liệu để cải thiện việc ra quyết định dự đoán của bạn.

Đáp án đúng là: Sử dụng dữ liệu để cải thiện việc ra quyết định mang tính dự đoán của bạn.

Nâng cao khả năng đưa ra quyết định mang tính dự đoán của bạn, từ tiếp thị đến định giá đến bán hàng, bằng cách khai thác dữ liệu. Một cách để tăng lợi nhuận kinh doanh của bạn là sử dụng dữ liệu để cải thiện việc ra quyết định mang tính dự đoán của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095