Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể làm gì để ngăn quảng cáo Mua sắm thông thường xuất hiện khi bạn không muốn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể làm gì để ngăn quảng cáo Mua sắm thông thường xuất hiện khi bạn không muốn?

 • Thêm từ khóa phủ định vào nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
 • Thêm từ khóa phủ định trong Merchant Center
 • Thêm từ khóa phủ định vào quảng cáo
 • Thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch
 • Đáp án đúng là: Thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095