Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba yếu tố nào ảnh hưởng đến chất lượng quảng cáo tại thời điểm đấu giá của Quảng cáo tìm kiếm? Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba yếu tố nào ảnh hưởng đến chất lượng quảng cáo tại thời điểm đấu giá của Quảng cáo tìm kiếm? Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Xếp hạng quảng cáo
 • Chiến lược đặt giá thầu
 • Mức độ liên quan của quảng cáo
 • Tỷ lệ nhấp dự kiến
 • Trải nghiệm trang đích quảng cáo
 • Các câu trả lời đúng là: Trải nghiệm trang đích của quảng cáo, Tỷ lệ nhấp dự kiến và Mức độ liên quan của quảng cáo

  Giải thích: Google đánh giá chất lượng của Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tại thời điểm đấu giá dựa trên ba yếu tố chính. Tỷ lệ nhấp dự kiến dự đoán khả năng được nhấp vào quảng cáo. Trải nghiệm trang đích Quảng cáo đánh giá mức độ phù hợp và thân thiện với người dùng của trang đích. Cuối cùng, Mức độ liên quan của quảng cáo đo lường mức độ phù hợp của quảng cáo với truy vấn tìm kiếm của người dùng, đảm bảo chỉ hiển thị những quảng cáo hữu ích.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095