Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba lợi ích của việc chọn tham gia tự động áp dụng đề xuất là gì? Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba lợi ích của việc chọn tham gia tự động áp dụng đề xuất là gì? Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Bạn sẽ tự động triển khai quảng cáo tìm kiếm thích ứng.
 • Bạn sẽ tự động chọn tham gia Đặt giá thầu thông minh.
 • Bạn có thể chọn tham gia mà không cần tăng ngân sách
 • strong>
 • Bạn đang thường xuyên triển khai các phương pháp hay nhất cho tài khoản Google Ads của mình.
 • Bạn sẽ thấy hiệu suất chiến dịch được cải thiện e
 • Câu trả lời đúng là: Bạn có thể chọn tham gia mà không cần tăng ngân sách, Bạn đang thường xuyên triển khai các phương pháp hay nhất cho tài khoản Google Ads của mình và Bạn sẽ thấy hiệu suất chiến dịch được cải thiện

  Giải thích: Việc tự động áp dụng đề xuất có ba lợi ích chính. Đầu tiên, nó không làm tăng ngân sách hiện tại của bạn hoặc phân bổ lại tiền giữa các chiến dịch. Thứ hai, nó mở rộng các phương pháp hay nhất phù hợp với mục tiêu và cài đặt tài khoản của bạn, nâng cao kết nối của bạn với khách hàng tiềm năng. Cuối cùng, bạn giữ được khả năng hiển thị và kiểm soát hoàn toàn, với các tùy chọn để tắt một số đề xuất nhất định và theo dõi tất cả các thay đổi được áp dụng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095