Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba lợi ích của chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất là gì? Chọn ba.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba lợi ích của chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất là gì? Chọn ba.

 • Cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn bằng cách thiết lập chiến dịch theo cách thủ công
 • Đơn giản hóa việc quản lý chiến dịch.
 • Tối ưu hóa các mục tiêu bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo
 • Giúp bạn tiếp cận người tiêu dùng trên các nền tảng của Google
 • Các câu trả lời đúng là: Đơn giản hóa việc quản lý chiến dịch, Tối ưu hóa các mục tiêu bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo và Giúp bạn tiếp cận người tiêu dùng trên các nền tảng của Google

  Giải thích: Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất mang đến cho nhà quảng cáo một phương pháp tiếp thị hợp lý trên nhiều nền tảng của Google. Thứ nhất, chúng đơn giản hóa việc quản lý chiến dịch, giúp dễ dàng giám sát các chiến dịch đa nền tảng. Thứ hai, bằng cách khai thác sức mạnh của AI và máy học của Google, họ tối ưu hóa để đạt được các mục tiêu hiệu suất cụ thể, đảm bảo đáp ứng được các mục tiêu tiếp thị. Cuối cùng, chúng cho phép phạm vi tiếp cận rộng hơn, cho phép nhà quảng cáo kết nối với người tiêu dùng trên nhiều sản phẩm của Google như Tìm kiếm, YouTube và Maps, phân phối quảng cáo ở nơi họ có tiếng vang nhất.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095