Rule #1: Life is supposed to be fun!

Adam đã xác định rằng “Thúc đẩy hành động” là mục tiêu tiếp thị thích hợp cho Chiến dịch hiển thị mới của anh ấy. Hai lựa chọn liên quan mà anh ta có thể sử dụng để đạt được mục tiêu của mình là gì? (Chọn hai.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Adam đã xác định rằng “Thúc đẩy hành động” là mục tiêu tiếp thị phù hợp cho Chiến dịch hiển thị mới của mình.
Anh ấy có thể chọn hai phương án nào để đạt được mục tiêu của mình? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Tiếp thị lại động
  • Đối tượng chung sở thích
  • Đối tượng có ý định tùy chỉnh
  • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
  • Tiếp thị lại chuẩn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095